top of page

סדנאות אימון לבני נוער

יצרתי 3 סדנאות לבני נוער מכיתה ו' ועד יב', שמטרתן לאפשר למתגברים חוויה של אימון קבוצתי שיעודד אותם להעצים, להדגיש ולחשוף את היכולות שקיימות בהם.

סדנא לחטיבה ולתיכון

סדנה חווייתית למתבגרים המבוססת על עולמות התוכן של האימון האישי.

Students on a Break


האימון האישי הינו תהליך קצר להשגת מטרות התנהגותיות. האימון האישי מבקש לחשוף, להדגיש ולהעצים ולעודד את היכולות והמשאבים הקיימים בכל אחד מאתנו.

הסדנה הינה הזמנה למתבגרים-


1. לשיח חיובי על החוזקות/יכולות שלהם.
2.הפרדה בין עיקר לטפל.
3.פיתוח תפיסת עולם חדשה על ההזדמנויות שגיל ההתבגרות חווה בתוכו.
4.הבנת משמעות לקיחת אחריות וייצרת מחויבות עצמית שמאפשרת התנהלות אפקטיבית.

הסדנא משלבת מעולמות תוכן של אימון אישי והתאוריה האדלריאנית - משמעות הבחירה האישית, הפרשנות הסובייקטיבית, הרצון של כל אחד מאתנו כמניע לפעולה תוך כדי הדגשת הייחודיות של המתבגר עצמו.

 

נושאים נוספים לסדנאות- עבודה על חסמים, בנית לוח חזון ועוד.

 

העבודה נעשית במעגלי שיתוף תוך כדי הדרכה וכוללת דפי עבודה אישים לכל תלמיד.

סדנא לחטיבה ולתיכון

סדנה חווייתית למתבגרים המבוססת על עולמות התוכן של האימון האישי.

Students on a Break


האימון האישי הינו תהליך קצר להשגת מטרות התנהגותיות. האימון האישי מבקש לחשוף, להדגיש ולהעצים ולעודד את היכולות והמשאבים הקיימים בכל אחד מאתנו.

הסדנה הינה הזמנה למתבגרים-


1. לשיח חיובי על החוזקות/יכולות שלהם.
2.הפרדה בין עיקר לטפל.
3.פיתוח תפיסת עולם חדשה על ההזדמנויות שגיל ההתבגרות חווה בתוכו.
4.הבנת משמעות לקיחת אחריות וייצרת מחויבות עצמית שמאפשרת התנהלות אפקטיבית.

הסדנא משלבת מעולמות תוכן של אימון אישי והתאוריה האדלריאנית - משמעות הבחירה האישית, הפרשנות הסובייקטיבית, הרצון של כל אחד מאתנו כמניע לפעולה תוך כדי הדגשת הייחודיות של המתבגר עצמו.

 

נושאים נוספים לסדנאות- עבודה על חסמים, בנית לוח חזון ועוד.

 

העבודה נעשית במעגלי שיתוף תוך כדי הדרכה וכוללת דפי עבודה אישים לכל תלמיד.

סדנא לכיתה ה'-ו'

לדבר עידודית

ידים 3.jpg

 

עידוד-  הינה אמונה באדם והתייחסות לקידום היכולות של כל אחת ואחד.

מטרת המפגש, היא ללמד את התלמידים שפה חיובית, מקדמת ומעצימה.

להרחיב את רפרטואר ההתייחסויות של התלמיד כלפי האחר, לתת לו

משוב מעודד על תהליך למידתו והשקעתו בדרך אל המטרה.

 

מה במפגש?

* הבחנה בין תכונות, רגשות ומאפיינים חיצוניים.

* הבחנה בין שבח לעידוד.

* כלים לעידוד אפקטיבי.

* תרגול מעגל עידוד כיתתי.

* תרגול משוב ועידוד אישי.

 

הפעילות מתקיימת במעגל שיח, בשילוב הנחיה ואביזרי המחשה.

סדנא לכיתה ו'

הכוח שבי

אריה.jpg

המעבר לחטיבת הביניים, הינו אחד השלבים ההתפתחותיים המשמעותיים בחיים. שלב, שהוא פוטנציאל חיובי לשינוי ולהתקדמות.

סדנה זו, מעניקה לתלמיד כלים מעשיים, היכולים להיות לו לעזר, הן בהווה והן בעתיד.

מטרת הסדנה : ליבון וחידוד ההגדרה העצמית של התלמידים, תוך הכרה בחוזקות ובכוחות הייחודיים להם.

בסדנה מקבלים התלמידים הזדמנות להגיע להבנה, כי המשאב הגדול והמשמעותי שיש להם, הוא הם עצמם !

תכני הסדנה  מבוססים על השפה ועל עולם התוכן האימוני -coaching, קלפי אימונים {coaching}  ערכת עבודה אישית לכל תלמיד.

 

מה בסדנה?

מפגש 1  התלמידים יגלו וילמדו לזהות את הכוחות והחוזקות הייחודיים להם.

מפגש 2   " גלגל החיים "- רצוי ומצוי.

מפגש 3    יציאה לפעולה.

התלמידים יבחרו פלח משמעותי בגלגל החיים שלהם, אותו ירצו לחזק.

כל תלמיד ילמד לתרגם את הרצון שלו, לכדי פעולה, תוך שהוא רותם לכך את הכוחות

שחשף בעצמו, להשגת המטרה.

bottom of page